Peru

  • Ziel: Peru – Puno, Cusco, Santa Teresa, Machu Picchu, Curahuasi, „Best driving road in the world“, Nazca, Lima, Mancora
  • Reisezeit: 14.04-07.05.2012
  • zurückgelegte Strecke: ~3.600 KM
  • Moppeds: Montero 250ccm (La Naranja und La Negra)